45263859_1922961881103031_51903060655388

ROMAN MAŃKA

– socjolog, pasjonat filozofii, zajmuje się analizami z zakresu filozofii polityki i socjologii polityki, a także badaniami w dziedzinie obserwacji uczestniczącej. Interesuje go zwłaszcza fenomenologia oraz hermeneutyka. Redaktor naczelny „Czasopisma Eksperckiego Fundacji FIBRE” i członek zarządu tej organizacji. Dyrektor zarządzający Instytutu Administracji w Warszawie.

Znany komentator polityczny występujący w ogólnopolskich mediach. W przeszłości dziennikarz śledczy, dziennikarz ekonomiczny oraz publicysta, z-ca redaktora naczelnego „Gazety Finansowej” oraz szef działu krajowego tego tygodnika. Jego teksty publikowane były w Onet.pl, Interii, Forbes, Inwestycjach.pl, magazynach „Gentleman”, „Home & Market” i wielu innych.

Pisząc na łamach lokalnych oraz ogólnopolskich gazet, ujawnił wiele afer, opisywał m.in. funkcjonowanie zorganizowanych struktur przestępczych działających zarówno na poziomie Polski powiatowej, jaki powiązania lokalnych polityków i urzędników samorządowych z gangsterami oraz korupcję.

−          W 2000 roku nagłośnił w mediach próbę nielegalnego finansowania kampanii wyborczej prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Na ten cel z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie (kontrolowanego wówczas przez SLD) miało zostać wydane 40 tys. zł. Po ujawnieniu afery wszystkie rachunki pokrył sztab wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

–        W 2003 roku ujawnił tzw. aferę węglowego placu i udział w niej ówczesnego wiceburmistrza miasta Koła Zenona Z. Po publikacjach prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo, uznając, iż doszło do przestępstwa, jednak odstąpiono od kary z uwagi na przedawnienie sprawy.

–        Latem 2003 roku opisał skandal w parafii św. Jakuba we Wrzącej Wielkiej, we wschodniej Wielkopolsce. Miejscowy ksiądz odmówił pogrzebu, gdyż rodzina zmarłego nie była w stanie zapłacić 800 zł. Publikacja wywołała ostrą polemikę z Kurią Diecezjalną we Włocławku.

–        W tym samym roku 2003 upublicznił zamiar sprzedaży ziemi parafialnej przez jednego z proboszczów pracujących w dekanacie kolskim I (obecnie Dekanat Kościelecki). W efekcie nagłośnienia sprawy oraz sprzeciwu mieszkańców ksiądz odstąpił od wcześniejszych planów.

–        W styczniu 2004 opublikował głośny artykuł pt. „Pokój na pół godziny”, ujawniający zorganizowaną prostytucję w hotelach znajdujących się przy drodze krajowej nr 2. Zyski z procederu czerpali gangsterzy ze wschodniej Wielkopolski, w tym m.in. słynny Gang Golonów, brutalnie działająca struktura przestępcza o charakterze zbrojnym.

–        Latem  2004 roku nagłośnił aferę w Zakładzie Usług Projektowych w Kole. Po serii artykułów prokuratura wszczęła śledztwo, zaś ZUP wkrótce został zlikwidowany.

–        W grudniu 2004 roku w tekście pt. „Kołem rządzi syndykat przestępczy” zdemaskował aferę z udziałem sekretarz miasta Koła Danuty B.M. w Miejskim Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na fikcyjne działania wyprowadzono wówczas z budżetu miasta setki tysięcy złotych. Prokuratura postawiła Danucie B.M. zarzuty, a sąd skazał ją na trzy lata pozbawienia wolności.

–        W 2005 roku opisał proceder karcenia cielesnego dzieci podczas lekcji religii przez jednego z dziekanów pracujących w diecezji włocławskiej – proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole.

–        W 2005 roku w publikacji „Gang Golonów to bezwzględna mafia” szczegółowo opisał działalność gangsterów ze wschodniej Wielkopolski terroryzujących okolicznych mieszkańców, w tym m.in. fakty rozbijania miejscowych dyskotek, organizowania prostytucji, udzielania kredytów na wysoki procent, a także dystrybucji podrabianego alkoholu i papierosów. Po publikacjach Gang Golonów został rozbity przez Centralne Biuro Śledcze.

–        W roku 2006 opisał aferę w sekcji drogowej Komendy Powiatowej Policji w Kole. W rezultacie publikacji błyskawiczne kroki podjął Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu; sześciu funkcjonariuszy straciło pracę.

–        W tym samym roku 2006 ujawnił powiązania jednego z wielkopolskich prokuratorów z liderami struktur gangsterskich.

–        W kwietniu 2006 roku opisał awanturę z udziałem byłego gangstera z grupy pruszkowskiej świadka koronnego o pseudonimie „Masa” w jednej z restauracji oraz błędy popełnione przez policję przy realizacji programu ochrony świadka koronnego.

–        W roku 2010 rozpoczął pracę w „Gazecie Finansowej” jako z-ca redaktora naczelnego, szef działu krajowego, a także dziennikarz śledczy.

–        W roku 2011 jako pierwszy dziennikarz w Polsce szczegółowo opisał mechanizm kupowania głosów w wyborach samorządowych przez zreorganizowane struktury przestępcze.

–        W roku 2012 w artykule „Sami swoi. PSL uprawia nepotyzm oraz obrzydliwe partyjniactwo” upublicznił aferę w kontrolowanej przez ludowców spółce Elewarr. Po publikacji w PSL doszło do napięć oraz podziałów, które ostatecznie doprowadziły do zmiany na stanowisku szefa partii: Waldemara Pawlaka zastąpił Janusz Piechociński.

–        W roku 2012 opisywał nieprawidłowości w spółkach giełdowych, w tym m.in. w Internetowym Domu Maklerskim.


W roku 2019 powołał (pomysł zrodził się dużo wcześniej) Dziennikarskie Archiwum X, think tank, w którego skład wchodzą dziennikarze śledczy, policjanci oraz prawnicy. DAX ma się zajmować analizowaniem starych, niewyjaśnionych spraw.

Autor pięciu książek z dziedziny dziennikarstwa śledczego oraz popularnonaukowych: Łańcuch poszlak. Wielka gra mafii i rosyjskich służb specjalnych (wywiad rzeka z byłym szefem ABW Bogdanem Święczkowskim), Strefa tabu. Największe afery III RP, Moment krytyczny, Wielka koniunkcja, Porwania (wywiad rzeka z byłym detektywem Krzysztofem Rutkowskim).

Twórca oraz redaktor naczelny czasopisma „Goniec Parlamentarny”.

Kontakt